TEACHING

  • Periodisme i Social Media. Màster universitari de Periodisme i Comunicació Digital. UOC (2021)

  • Producción y Realización Televisiva. Grado en Periodismo. UiC (2015)

  • Academic Writing in Barcelona’s Cultural Context. Course: Barcelona, Civilization in the Western Mediterranean. University of Chicago (2014/15)

  • Teaching Assistant. Communication Department. UPF (2013/14)

  • La Fotografia com a recurs didàctic. Departament d’Ensenyament. Generalitat de Catalunya (2007)